نور دوستدار آسمان تاریک

نور دوستدار آسمان تاریک       صحبت از کنترل نور به گونه ای که برای انسان و سایر موجودات زنده آزار دهنده نباشد مطلب مهمی در نورپردازی و روشنایی است. اما آیا استفاده از منابع نور دوستدار محیط زیست کار بسیار دشواری است؟ انجمن بین المللی آسمان تاریک راهنمایی ادامه مطلب…

پارک های آسمان تاریک

پارک های آسمان تاریک پارک های بین المللی آسمان تاریک یا International Dark Sky Park (IDSP) فضاهای طبیعی هستند که در مقابل انواع آلودگی های نوری محافظت شده اند و آسمان در شب به خصوص کهشکان راه شیری در آنها   به خوبی قابل رویت است. تجربه یک محیط شبانه طبیعی ادامه مطلب…

نور مناسب کهنسالان​

نور مناسب کهنسالان​   جمعیت بسیاری از کشورها به سمت خاکستری شدن پیش میرود و این بدان معنی است که جمعیت افراد مسن بیشتر از جوانان خواهد شد. ایران نیز به سمت خاکستری شدن پیش میرود. یکی از مسائلی که به سالمندان در زندگی مستقل کمک میکند نور است. با ادامه مطلب…

نور انسان-محور

نور انسان-محور نورپردازی انسان- محور برپایه کشف رستور سومی در چشم بنیان گذاری شد. این رسپتور مسئول دیدن نبوده بلکه ساعت بدن را تنظیم میکند. به عبارتی نور از طریق این رسپتورها بر دو هورمون مهم تاثیر میگذارد، ملاتونین و کورتیزول. هورمون کورتیزول (هورمون انرژی) با شروع روز که شدت ادامه مطلب…

نورپردازی قوس

نورپردازی قوس قوس سازه‌ای منحنی‌شکل در معماری است که بر روی دهانه‌ها به منظور کاربردهای گوناگون پوششی ساخته می‌شود. این کاربردها می‌تواند طاق و گنبد باشد یا سازه‌های دیگری همچون پل یا طاق نصرت یا زهکشی آب.  عموما قوس ها از نقاط مورد تاکید در نورپردازی هستند. چند نکته درباره نورپردازی قوس ها: 1) نور در مرکز قوس روی زمین: این مدل ادامه مطلب…

نورپردازی سقف

نورپردازی سقف   با وجود آنکه سقف اولین جایی است که برای نصب منابع نوری به ذهن میرسد اما هر سقفی و به هر شکلی نباید روشن گردد. چند نکته درباره نورپردازی سقف: –          در راهروها به دلیل سادگی و یا تکراری بودن بدنه ها نورپردازی متفاوت سقف راه حل ادامه مطلب…

نورپردازی ستون

نورپردازی ستون تکنیک های نورپردازی ستون ها: روشن کردن ستون از پایین: نقش تاکیدی بر ستون و چهره متفاوت با روز احتمال خیرگی بالا به دلیل دید به منبع نور و یا شدت بازتاب نور بر روی ستون روشن کردن ستون از بالا. روشن کردن مسیر علاوه بر روشن کردن ستون (در ستون های ادامه مطلب…

نورپردازی پله

نورپردازی پله در نورپردازی پله باید به دو بخش تامین ایمنی و ارتقاء زیباشناختی فضا توجه نمود. چند نکته در نورپردازی پله: 1.     داشتن طرح: قبل از اجرا به نورپردازی فکر کنید نه پس از اتمام اجرای جزئیات 2.     اولویت بندی اهمیت پله در طراحی: زمانی که تاکید فضایی بر پله ها ادامه مطلب…

©light-life-academy 2021. All rights reserved.