10 پیشنهاد برای نورپردازی فضاهای بدون پنجره

ده پیشنهاد برای نورپردازی فضاهای بدون پنجره مسلما نور روز خوب یکی از معیارهای مهم در انتخاب فضا است، چه این فضا مسکونی باشد، چه اداری یا درمانی. اما پیش می آید که تمامی اتاق ها، کریدورها و یا زیرزمین نور مناسبی نداشته باشند و در طول روز از نور ادامه مطلب…

تامین نور طبیعی برای فضاهای داخلی تاریک

تامین نور طبیعی برای فضاهای داخلی تاریک نور طبیعی را قرض بگیریم نور طبیعی مزایای بسیاری به همراه دارد و متاسفانه ساخت و سازهای امروزی در بسیاری فضاها فاقد این نور است. اینجاست که تیوب ها یا تونل های نور وارد شده و درصدد هستند نورطبیعی را به داخل فضاها ادامه مطلب…

©light-life-academy 2021. All rights reserved.