10 پیشنهاد برای نورپردازی فضاهای بدون پنجره

ده پیشنهاد برای نورپردازی فضاهای بدون پنجره مسلما نور روز خوب یکی از معیارهای مهم در انتخاب فضا است، چه این فضا مسکونی باشد، چه اداری یا درمانی. اما پیش می آید که تمامی اتاق ها، کریدورها و یا زیرزمین نور مناسبی نداشته باشند و در طول روز از نور ادامه مطلب…

تامین نور طبیعی برای فضاهای داخلی تاریک

تامین نور طبیعی برای فضاهای داخلی تاریک نور طبیعی را قرض بگیریم نور طبیعی مزایای بسیاری به همراه دارد و متاسفانه ساخت و سازهای امروزی در بسیاری فضاها فاقد این نور است. اینجاست که تیوب ها یا تونل های نور وارد شده و درصدد هستند نورطبیعی را به داخل فضاها ادامه مطلب…

نورهای فروتاب

نورهای فروتاب چند نکته درباره منابع نوری فروتاب 1.      اگر این منابع به عنوان نورهای عمومی استفاده میشوند بهتر است زاویه تابش بزرگی داشته باشند و یکدیگر را پوشش دهند تا نور یکنواختی در فضا داشته باشیم. 2.      اگر به عنوان نور وظیفه ای به کار میروند باید زایه تابش ادامه مطلب…

نورهای خطی

نورهای خطی نورهای خطی در طراحی داخلی یکی از تحولات اتفاق افتاده در سالهای اخیر شکستن غالب های قدیم و پا به عرصه گذاردن منابع نور ال ای دی خطی است.از این منابع در تمامی انواع کاربری ها خصوصا تجاری و اداری استفاده زیادی میگردد. چند نکته: این منابع نور ادامه مطلب…

نورپردازی حرکتی

نورپردازی حرکتی  نوعی از نورپردازی است که با هدف جلب توجه و ایجاد تجربه جدید طراحی و اجرا میگردد. داخل مال ها و مجتمع های تجاری و یا استیج ها از کاربردهای این نوع نورپردازی است. در این نورپردازی سناریویی نوشته شده و بر اساس آن برنامه ای در نرم افزار نوشته شده ادامه مطلب…

نورپردازی تعاملی

نورپردازی تعاملی یک طراحی دو سویه بین کاربر و محیط نورپردازی شده است.  به عبارت دیگر به طراحی کاربر محور گفته میشود که بر اساس ارتباط مفهومی و فرآیند همکاری بین انسان و تکنولوژی شکل گرفته است. در نورپردازی تعاملی مجموعه ای از رویدادها صورت میگیرد که کاربر در آنها ادامه مطلب…

نقشه جریان تجربه

نقشه جریان تجربه Experience flow map نقشه جریان تجربه به عنوان یک ابزار رسیدن به راه حل های مردم – محور تعریف:نقشه جریان تجربه یک نقشه بصری است که فعالیت ها و احساسات مردم را در یک بستر خاص در طول زمان در ارتباط با یک محصول، خدمات یا مراسم ادامه مطلب…

سیستم های کنترل نور

سیستم های کنترل نور راهنمای کنترل نور به زبان ساده  منظور از کنترل نور،  تعیین خاموش یا روشن بودن، میزان روشنایی و رنگ نور آن و در نهایت انطباق نور با شرایط و خواست کاربر را شامل میشود. انواع سیستم های کنترل : آنالوگ: که با انواع کلید های خاموش و ادامه مطلب…

©light-life-academy 2021. All rights reserved.