تکنیک نورپردازی سیلوئت

تکنیک نورپردازی سیلوئت Silhouette lighting :یک تکنیک نورپردازی این تکنیک که هم در نورپردازی داخلی و هم نما و لنداسکیپ کاربرد دارد، در این تکنیک پس زمینه روشن شده و  شی یا موضوع قرار گرفته در پیش زمینه به صورت کلی و عمدتا بدون جزئیات معرفی میشود.   موارد استفاده: تاکید ادامه مطلب…

©light-life-academy 2021. All rights reserved.