OLED


OLED (Organic Light Diodes)

این تکنولوژی برخلاف LEDها که از مواد معدنی تولید میشوند از مواد عالی (کربن دار) تهیه میشوند.این مواد در دسترس تر بوده و طببیعی به شمار میروند. این تکنولوژی یکی ازعواملی است که نگاه به لامپ، نور، روشنایی و نورپردازی و بسیاری جنبه های زندگی را تغییر خواهد داد. برخی ویژگی های این منابع نوری:

تغییر منابع نوری از نقطه ای و خطی به منابع نور سطحی

مصرف انرژی بسیار پایین

بالاترین کیفیت نور (نمود رنگ بالا و یکنواخت بدون سایه های شدید)

نیازی به پنهان کردن منبع نور نیست: برخالف سایر منابع نوری که خیرگی دارند و نمیتوان به منبع نوری نگاه کرد میتوان به OLEDها مستقیم و بدون خیرگی نگاه کرد.

به منابع نور سرد معروفند و هیچ گرمایی تولید نمیکنند.

منابع نور بسیار نازک تا کمتر از یک میلیمتر

قابلیت طراحی در مساحت های بزرگ

انعطاف پذیری و قابلیت عملی کردن هر ایده خلاقانه

برخی از انواع آن شفاف و یا آیینه ای هستند (بنابراین قابل نصب روی سطوح شیشه ای بدون آنکه دید را مصدود کند).

رنگ نور و شدت روشنایی قابل تنظیم

شبیه ترین نور به نور طبیعی

قابلیت طراحی با هر فرم و شکل و اندازه

ردپای اکولوژیک کمتر و هزینه بسته بندی و انتقال کمتر( تولید به صورت رول، نازک و سبک)

دوستدار محیط زیست و قابل بازیافت

دوستدار سلامتی انسان :طیف UVیا IRنداشته و حاوی جیوه نیستند.

شرکت های محدودی مانند Philips/OLEDWorks, Osram, LG, Konica Minolta,  LightRabbit اقدام به تولید OLEDها در مقیاس محدود کرده اند و هنوز در مرحله تحقیقاتی

است و  هزینه تولید آنها تا ده برابر منابع نور LEDاست. تحقیقات بر روی میزان روشنایی و عمر مفید و نیز کاهش هزینه های تولید در جریان است. منابع نور تولید شده روشنایی و

 عمر کمتری نسبت به منابع نورLEDدارند. یکی از تحقیقاتی که مورد حمایت اتحادیه اروپا است در زمینه اولید OLEDاست و دانشگاههای زیادی بر روی آن در حال تحقیق هستند.

 

 

©light-life-academy 2021. All rights reserved.