Lifi


LiFi چیست؟ چگونه کار میکند و چه اهدافی را محقق می نماید؟

LiFi (Light Fidelity) در دهه 2010 متولد شد و نام خودش را از WiFi (Wireless Fidelity) گرفت. لای فای  مربوط به فن آوری های ارتباطات بی سیم است که به نور به عنوان منبع قدرت متکی هستند. با توجه به افزایش باور نکردنی ال ای دی ها در چند سال گذشته، که تبدیل به قابل اعتمادترین و مقرون به صرفه ترین منبع نور شده اند، تکنولوژی LiFi می تواند با اتکا به LED ها طراحی  شوند. LED ها می توانند مانند لیزرهای مخابراتی نوری به منظور انتقال داده ها مورد استفاده قرار گیرند. بنابراین منابع نور LED موجود در اطراف ما که برای روشنایی مورد استفاده قرار میگیرند در عین حال برای انتقال اطلاعات دیجیتال استفاده شوند.

 اکثر برنامه ها داده را در فرم دیجیتال مبادله میکنند. یک فرستنده LED  یا لیزر میتوانند همزمان نور و داده منتشر نمایند. اینترنت و سرور مشابه اتصال به مودم به درایو لامپ ال ای دی متصل شده و لامپ همزمان با نور، داده را نیز منتشر میکنند.

سرعت انتقال داده بسیار بیشتر از WiFi است. اگر در WiFi در شرایط مناسب 50MB/s باشد در LiFi برابر با 8GB/s است. البته این تکنولوژی در حال مطالعه و بررسی بیشتر است چراکه با برخی محدودیت ها روبرو است. پیشرفت این تکنولوژی افق جدیدی برای انسان هاست.  از آنجا که در آینده ای نزدیک، کل صنعت خودروو زیرساخت های شهری، قادر به انتقال اطلاعات بین وسایل نقلیه، عابرین پیاده، زیرساخت ها، حمل و نقل عمومی و میلیون ها اشیاء متصل است، شهرهای هوشمند بسیار سریع تحقق خواهند یافت.

©light-life-academy 2021. All rights reserved.