IP

آیا برای شرایط مختلف محیطی میتوان از لامپ های مشابهی استفاده کرد؟
برای مثال آیا منابع نوری درفضایی با گازهای آتش زا با منبع نوری برای نورپردازی زیر یک استخر مشابه هستن؟
آیا شهرهایی با گردو غبار زیاد مانند شهرهای جنوبی و یا شهرهای شمالی با کج باران های فصلی میتوانند منابع نور مشابهی استفاده کنند؟
بدون شک خیر.
در مشخصات منابع نوری شاخصی وجود دارد با عنوان درجه حفاظت (IP code) که بر اساس آن محفظه‌های تجهیزات الکتریکی از نظر نفوذ در برابر عوامل خارجی تقسیم‌بندی می‌شوند. درجه حفاظت اصطلاحی در استاندارد آی‌ئی‌سی ۶۰۵۲۹ است که با دو رقم مشخص میشود. رقم اول که بین ۰ تا ۶ است سطح حفاظت در برابر جسم سخت خارجی و نیز حفاظت افراد را مشخص می‌کند. رقم دوم بین ۰ تا ۸ است و میزان حفاظت را در برابر نفوذ آب مشخص می‌کند. هر چه این رقم‌ها بیشتر باشند میزان حفاظت بیشتر است.
بنابراین بر اساس شناخت محیط مورد نورپردازی و ویژگی های آن منابع نوری با درجه حفاظت مناسب باید انتخاب گردد.
 

©light-life-academy 2021. All rights reserved.