منابع نور هوشمند

منابع نور هوشمند منابع نور هوشمند کدامند؟ هوشمندسازی در نورپردازی به دنبال کنترل میزان روشنایی و برنامه دادن با استفاده از اینترنت است. در این سیستم به هر منبع نور یک IP داده شده و از طریق آن کنترل پذیر میگردد. دو هدف اصلی را میتوان ارتقاء انرژی-کارایی و کاربر ادامه مطلب…

فلیکر

فلیکر فلیکر یا سوسو زدن منبع نوری چیست؟ فلیکر به تغییر متناوب و سریع در شدت روشنایی است که نور را منقطع نشان میدهد. چرا منابع نوری سوسو میزنند و چگونه اندازه گیری میشود؟ عموما علت فلیکر تغییر ولتاژ و خصوصا مشکل دردرایور است و روش های متعددی برای اندازه ادامه مطلب…

شاخص تاکید (Accent Factor)

شاخص تاکید (Accent Factor)       فاکتور ( میزان) تاکید به میزان روشنایی شی نسبت به محیط پیرامون آن اشاره دارد. زمانی که فاکتور تاکید برابر با 2 باشد به این معنی است که شی دو برابر محیط آن روشن است یا به عبارتی نور تاکیدی دو برابر نور ادامه مطلب…

زاویه تابش

زاویه تابش Beam Angle زاویه تابش منابع نور یکی از معیارهای مهم در انتخاب منبع نوری است. عوامل موثر در انتخاب زاویه تابش: 1.نوع عملکرد مورد انتظار خیلی باریک :8-13 درجه (نور تاکیدی) باریک: 14-19 درجه (نور تاکیدی) متوسط: 20-40 درجه (نور عمومی) بیشتر در واحدهای مسکونی، تجاری و رستورانها ادامه مطلب…

©light-life-academy 2021. All rights reserved.