منابع نور هوشمند

منابع نور هوشمند منابع نور هوشمند کدامند؟ هوشمندسازی در نورپردازی به دنبال کنترل میزان روشنایی و برنامه دادن با استفاده از اینترنت است. در این سیستم به هر منبع نور یک IP داده شده و از طریق آن کنترل پذیر میگردد. دو هدف اصلی را میتوان ارتقاء انرژی-کارایی و کاربر ادامه مطلب…

فلیکر

فلیکر فلیکر یا سوسو زدن منبع نوری چیست؟ فلیکر به تغییر متناوب و سریع در شدت روشنایی است که نور را منقطع نشان میدهد. چرا منابع نوری سوسو میزنند و چگونه اندازه گیری میشود؟ عموما علت فلیکر تغییر ولتاژ و خصوصا مشکل دردرایور است و روش های متعددی برای اندازه ادامه مطلب…

شاخص تاکید (Accent Factor)

شاخص تاکید (Accent Factor)       فاکتور ( میزان) تاکید به میزان روشنایی شی نسبت به محیط پیرامون آن اشاره دارد. زمانی که فاکتور تاکید برابر با 2 باشد به این معنی است که شی دو برابر محیط آن روشن است یا به عبارتی نور تاکیدی دو برابر نور ادامه مطلب…

زاویه تابش

زاویه تابش Beam Angle زاویه تابش منابع نور یکی از معیارهای مهم در انتخاب منبع نوری است. عوامل موثر در انتخاب زاویه تابش: 1.نوع عملکرد مورد انتظار خیلی باریک :8-13 درجه (نور تاکیدی) باریک: 14-19 درجه (نور تاکیدی) متوسط: 20-40 درجه (نور عمومی) بیشتر در واحدهای مسکونی، تجاری و رستورانها ادامه مطلب…

دمای رنگ

دمای رنگ دمای رنگ چیست: دمای رنگ (CorrelatedColor Temperature, CCT)یک شاخص از نور مرئی است که رنگ نور تولید شده توسط منبع نوری را به صورت کمی بیان میدارد. برای به خاطر داشتن رابطه اعداد با رنگ نور به یاد داشته باشید که اگر جسم سیاه را حرارت دهیم ابتدا ادامه مطلب…

خیرگی

خیرگی راهکارهای کنترل خیرگی CIE خیرگی را شرایط بصری که به دلیل تضاد زیاد  یا پخش نور نامناسب باعث آزار مشاهده گر شده و فرآیند دیدن و تشخیص را مختل نماید تعریف مینماید. خیرگی باعث خستگی چشم، دید کمترو افزایش خطر میگردد. علل: چراغ نامناسب، قرار گیری نامناسب چراغ و ادامه مطلب…

انواع پخش نور

انواع پخش نور نور مستقیم: این نوع نور مستقیما سطح یا شی مورد نظر را روشن میکنند و نور کمی توسط دیوارها و سقف جذب میشود. در این روش احتمال ایجاد انعکاس های ناخواسته و خیرگی غیر مستقیم بر آمده از بازتاب بر سطوح سیقلی بالاست و دارای سایه های قوی است. عموما ادامه مطلب…

انتخاب منبع نوری

انتخاب منبع نوری ستاره منبع نور را در انتخاب منبع نور مناسب به یاد داشته باشید: 1.      شار نوری ( برحسب لومن): اینکه منبع نوری قادر است چه میزان روشنایی را تامین کند که بر اساس عملکرد مورد انتظار منبع نوری مناسب انتخاب شود. هرچه شارنوری بیشتر شود منبع نوری ادامه مطلب…

OLED

OLED OLED (Organic Light Diodes) این تکنولوژی برخلاف LEDها که از مواد معدنی تولید میشوند از مواد عالی (کربن دار) تهیه میشوند.این مواد در دسترس تر بوده و طببیعی به شمار میروند. این تکنولوژی یکی ازعواملی است که نگاه به لامپ، نور، روشنایی و نورپردازی و بسیاری جنبه های زندگی ادامه مطلب…

©light-life-academy 2021. All rights reserved.