نور ریلی (Track lighting)

نور ریلی (Track lighting) Track lightingنوعی از سیستم روشنایی است که منابع نور بر هر بخشی از یک ریل قابل نصب هستند و به صورت جداگانه قابل تنظیم هستند. از نکات مثبت آن علاوه بر نصب آسان، انعطاف آن با تغییر طراحی داخلی است. انواع مرسوم: 1. خطی که عموما ادامه مطلب…

نورپردازی قوس

نورپردازی قوس قوس سازه‌ای منحنی‌شکل در معماری است که بر روی دهانه‌ها به منظور کاربردهای گوناگون پوششی ساخته می‌شود. این کاربردها می‌تواند طاق و گنبد باشد یا سازه‌های دیگری همچون پل یا طاق نصرت یا زهکشی آب.  عموما قوس ها از نقاط مورد تاکید در نورپردازی هستند. چند نکته درباره نورپردازی قوس ها: 1) نور در مرکز قوس روی زمین: این مدل ادامه مطلب…

نورپردازی سقف

نورپردازی سقف   با وجود آنکه سقف اولین جایی است که برای نصب منابع نوری به ذهن میرسد اما هر سقفی و به هر شکلی نباید روشن گردد. چند نکته درباره نورپردازی سقف: –          در راهروها به دلیل سادگی و یا تکراری بودن بدنه ها نورپردازی متفاوت سقف راه حل ادامه مطلب…

نورپردازی ستون

نورپردازی ستون تکنیک های نورپردازی ستون ها: روشن کردن ستون از پایین: نقش تاکیدی بر ستون و چهره متفاوت با روز احتمال خیرگی بالا به دلیل دید به منبع نور و یا شدت بازتاب نور بر روی ستون روشن کردن ستون از بالا. روشن کردن مسیر علاوه بر روشن کردن ستون (در ستون های ادامه مطلب…

نورپردازی پله

نورپردازی پله در نورپردازی پله باید به دو بخش تامین ایمنی و ارتقاء زیباشناختی فضا توجه نمود. چند نکته در نورپردازی پله: 1.     داشتن طرح: قبل از اجرا به نورپردازی فکر کنید نه پس از اتمام اجرای جزئیات 2.     اولویت بندی اهمیت پله در طراحی: زمانی که تاکید فضایی بر پله ها ادامه مطلب…

کف های براق

کف های براق نور و بازتاب ها ( کفپوش های براق) در نورپردازی باید به مصالح به کار رفته و بازتاب ها بسیار توجه نمود. یکی از مشکلاتی که بی توجهی به مصالح به دنبال دارد خیرگی است. خیرگی نورشدید و آزاردهنده ای است که به صورت مستقیم یا غیر ادامه مطلب…

©light-life-academy 2021. All rights reserved.