منابع نور هوشمند

منابع نور هوشمند منابع نور هوشمند کدامند؟ هوشمندسازی در نورپردازی به دنبال کنترل میزان روشنایی و برنامه دادن با استفاده از اینترنت است. در این سیستم به هر منبع نور یک IP داده شده و از طریق آن کنترل پذیر میگردد. دو هدف اصلی را میتوان ارتقاء انرژی-کارایی و کاربر ادامه مطلب…

فلیکر

فلیکر فلیکر یا سوسو زدن منبع نوری چیست؟ فلیکر به تغییر متناوب و سریع در شدت روشنایی است که نور را منقطع نشان میدهد. چرا منابع نوری سوسو میزنند و چگونه اندازه گیری میشود؟ عموما علت فلیکر تغییر ولتاژ و خصوصا مشکل دردرایور است و روش های متعددی برای اندازه ادامه مطلب…

شاخص تاکید (Accent Factor)

شاخص تاکید (Accent Factor)       فاکتور ( میزان) تاکید به میزان روشنایی شی نسبت به محیط پیرامون آن اشاره دارد. زمانی که فاکتور تاکید برابر با 2 باشد به این معنی است که شی دو برابر محیط آن روشن است یا به عبارتی نور تاکیدی دو برابر نور ادامه مطلب…

زاویه تابش

زاویه تابش Beam Angle زاویه تابش منابع نور یکی از معیارهای مهم در انتخاب منبع نوری است. عوامل موثر در انتخاب زاویه تابش: 1.نوع عملکرد مورد انتظار خیلی باریک :8-13 درجه (نور تاکیدی) باریک: 14-19 درجه (نور تاکیدی) متوسط: 20-40 درجه (نور عمومی) بیشتر در واحدهای مسکونی، تجاری و رستورانها ادامه مطلب…

طرح جامع نورپردازی

طرح جامع نورپردازی ​ طرح های جامع نورپردازی شهرها، اسنادی هستند با رویکرد کل نگر و در راستای ایجاد انسجام بصری منظر شبانه شهرها تهیه میشوند. این طرح ها که به صورت اسناد مجزا و یا زیر مجموعه سایر اسناد شهری تهیه میشوند و سطوح شهری، یک حوزه شهری (مانند بافت تاریخی شهرها) و ادامه مطلب…

روشنایی فضای شهری با زمان

روشنایی فضای شهری با زمان ​ اگر بتوان مهمترین اهداف روشنایی و نورپردازی فضاهای شهری را در دو هدف برشمرد بدون شک ایمنی و امنیت هدف اول و زیبایی و جذابیت جهت افزایش حضورپذیری هدف دوم هستند. هدف اول به میزانی از روشنایی و یکنواختی در فضا احتیاج دارد که ادامه مطلب…

روشنایی خط عابر پیاده

روشنایی خط عابر پیاده ​ اهداف: ایمنی و دید مناسب در همه شرایط آب و هوایی بدون بازتاب و خیرگی (برای سواره: تشخیص ترافیک و دیدن پیاده / برای پیاده: دید به پیرامون، ادراک محل عبور و وسایل نقیله، احساس امنیت)، مصرف انرژی و ردپای اکولوژیک کم، کاهش آلودگی نور، توجه به گونه ادامه مطلب…

خوانایی و رازآمیزی با نور

خوانایی و رازآمیزی با نور ​ نورپردازی در بافت تاریخی: حداقل کردن اثر: استفاده از منابع نور با ابعاد کوچک و در تعداد کم . سعی بر پنهان کردن منابع نوری است. در صورتی که این امکان وجود ندارد، منابع نوری با کلاهک های کنترل خیرگی و با ظاهری مناسب ادامه مطلب…

دروازه ها و ورودی های بصری در نورپردازی فضای شهری و لند اسکیپ

دروازه ها و ورودی های بصری در نورپردازی فضای شهری و لند اسکیپ ​ در نورپردازی های در مقیاس بالا مانند اسناد نورپردازی شهری و لنداسکیپ، دروازه ها و ورودی های بصری  به عنوان نقاطی که اولین مواجه ها با فضا اتفاق می افتد و خاطره پایداری از شهر را شکل میدهد اهمیت دارند. ادامه مطلب…