نور مناسب کهنسالان​


 

جمعیت بسیاری از کشورها به سمت خاکستری شدن پیش میرود و این بدان معنی است که جمعیت افراد مسن بیشتر از جوانان خواهد شد. ایران نیز به سمت خاکستری شدن پیش میرود. یکی از مسائلی که به سالمندان در زندگی مستقل کمک میکند نور است. با افزایش سن توانایی های چشم کاهش می یابد. در زیر به برخی توصیه ها در نورپردازی دوستدار سالمند اشاره میشود.

1.نور بیشتر: چشم یک فرد شصت ساله به ده برابر نور بیشتر از یک فرد بیست ساله نیاز دارد تا ادراک مشابهی داشته باشند. نور عمومی بیشتر و استفاده از نورهای وظیفه  ای بر روی میز ناهارخوری، میزکار، کنار تخت خواب و یا صندلی مطالعه و نیز نورهای وظیفه ای در داخل کابینت ها و کمدها توصیه میشود.

2.سایه های کمتر: در افراد مسن سایه ها باعث اشتباه در تشخیص میشوند و منابع نور با تابش های نور غیر مستقیم برای نور عمومی توصیه میشود.

3. یکنواختی نور: سالمندان زمان بیشتری برای تطابق از نور به تاریکی نیاز دارند بنابراین نور یکنواخت در فضاها توصیه میشود ( در داخل بنا در حدود 30 لومن بر فوت ).

4. روشنایی فضاهای تبدیل: فضاهایی مانند ورودی ها که بین یک فضای روشن و تاریک قرار دارند باید روشنایی بیشتری از فضاهای داخل در روز داشته باشد تا تطابق تدریجی انجام شود.

5. جلوگیری از خیرگی: استفاده از منابع نور با خیرگی پایین، استفاده از نورهای وظیفه ای پایین تر از سطح چشم وبه صورت قابل تنظیم برای سالمند و نیز استفاده از نور ها در ارتفاع کم.

6. توجه به بازتاب ها: بازتاب های نورهای فروتاب بر روی سطوح براق باعث اشتباه ادراکی شده و وجود آب را تداعی میکند.

7. نمود رنگ: منابع با نمود رنگ بالای 80 به دلیل درک بهتر رنگها توصیه میشود.

8. دمای رنگ: از آنجایی که با افزایش سن، لنز چشم به زردی میگراید، دید سالمندان با نورهای با دمای رنگ بالاتر (سردتر) بهتر است.

9. اثر بیولوژیک نور: یکی از مشکلات سالمندان بیخوابی است، پیروی ساعت بیولوژیک با رنگ نور مشابه نور طبیعی( دمای رنگ بالاتر در روز و پایین تر در شب) سبب تنظیم هورمن ها و خواب میگردد.

10. کنترل نور: در دسترس بودن کلیدها و قابل تنظیم بودن میزان نور و رنگ نور به سالمندان کمک شایانی مینماید. سنسورهای حساس به حرکت نیز توصیه میشود.

11. مسیر یابی: نورهای در ارتفاع کم برای دید بهتر توصیه میشود همچنین روشنایی ورودی ها و ساختمان های شاخص به عنوان نشانه در مسیریابی در شهر اهمیت زیادی دارد.

12. نورتراپی: تحقیقات نشان دادند که نور تراپی در درمان بیماری های شایع در سالمندان مانند افسردگی و آلزایمر اثر دارد(Tsai, 2004, Avey,2001)

 

 

 

©light-life-academy 2021. All rights reserved.