نور دوستدار آسمان تاریک


     

صحبت از کنترل نور به گونه ای که برای انسان و سایر موجودات زنده آزار دهنده نباشد مطلب مهمی در نورپردازی و روشنایی است. اما آیا استفاده از منابع نور دوستدار محیط زیست کار بسیار دشواری است؟

انجمن بین المللی آسمان تاریک راهنمایی در این زمینه تهیه کرده است که اگر قصد گرفتن گواهینامه ساختمان سبز هم دارید باید آن را رعایت نمایید.

چند نکته :

1. صرفا مکانی که باید را روشن کنید.

2. در زمانی که نیاز به نور هست آن را روشن کنید ( خاموش کردن نورهایی که جنبه زیباشناسانه دارد بعد از نیمه شب).

3. بیش از اندازه نور ندهید.

4. دید به منبع نور را با شیلد از بین ببرید همچنین منابع نور کات آف با زاویه کنترل شده اهمیت دارد.

5. رنگ نور با دمای رنگ پایین( کمتر از 3000 کلوین) با محیط زیست سازگاری بیشتری دارد.

6. از منابع نوری فراتاب در فضای باز استفاده نکنید و یا در مکانی استفاده کنید که با یک عنصر افقی در ارتفاع مانند ادامه بام مانع نفوذ نور شوید.

از انواع منبع نور کدام یک مناسب تر است؟

1. سدیم کم فشار LPS: مصرف انرژی کم- طیف نوری محدود- نمود رنگ خیلی پایین (رنگ های واقعی زیر این نور دیده نمیشوند)، غیرقابل دیم شدن- انتشار نور 360 درجه- برای مناطقی که برای رصد مناسب هستند توصیه میشود.

2. سدیم پر فشار HPS: مصرف انرژی کم- طیف نوری محدود- نمود رنگ پایین ، دیم شدن دستی که بر طول عمر منبع تاثیرگذار است- انتشار نور 360 درجه

3. متال هالید: دارای اشعه مادون قرمز و ماوراء بنفش، نمود رنگ متوسط تا خوب، نیاز به زمان راه اندازی، دیم شدن دستی، انتشار نور 360 درجه

4. ال ای دی: مصرف انرژی خیلی کم، انواعی که دمای رنگ پایین دارند توصیه میشود، نمود رنگ بالا، دارای انواع کات آف ، قابلیت دیم شدن با برنامه خودکار، عمر مفید بالا تا 200,000 ساعت، بدون نور ماوراء بنفش ومادون قرمز

منابع نوری ال ای دی امروزه به دلیل انرژی کارایی بالا و عمر مفید بالا به سرعت در حال جایگزینی در جهان است ، درصورتی که شروط بالا و دمای رنگ کمتر از 3000 کلوین را داشته باشد. در مناطق بسیار حساس سدیم کم فشار منابع نور مناسبی هستند.

 

اطلاعات تکمیلی در سایت آسمان تاریک (Darksky.org)

©light-life-academy 2021. All rights reserved.