نور در ساختمان های سبز


جایگاه نورپردازی و روشنایی در دریافت گواهینامه LEED برای ساختمان:

LEED چیست؟

Leadership in Energy and Environmental Design LEED))


یک برنامه در راستای رسیدن به ساختمان ها و محلاتی پایدار، سالم تر، دوستدار محیط زیست و کاراتر است. در این راستاLEED راهنماها و سیستم ارزیابی دقیقی تعریف کرده است که بر اساس آن پروژه ها میتوانند جایگاه پلاتین، طلا، نقره و تایید شده به دست بیاورند. در بسیاری کشورها ساختمان ها به دنبال دریافت این گواهینامه هستند زیرا بر قیمت ملک تاثیرگذار است، فروش ملک سریع تر میشود، از سبدهای تشویقی مالیاتی بهرهمند میشوند، نشان دهنده کم مصرف بودن ساختمان است، ساختمان امن تر و سالم تر است و اثر حداقلی بر محیط طبیعی میگذارد و برای نسل های آتی بهتر است.هر روز 0.17 میلیون متر مربع این مدرک را در جهان دریافت میکنند.

نقش نور در دریافت این گواهینامه:
SS Credit 8 کاهش آلودگی نوری: خصوصا آسمان روشن، نفوذ نور مطابق انجمن آسمان تاریک. در این راستا دو روش در نورپردازی داخلی پیشنهاد شده است:

1.     کاهش روشنایی داخل بنا تا حد امکان
2.     استفاده از حفاظ های اتوماتیک که در شب در مقابل پنجره ها قرار گرفته و مانع نفوذ نور آنها به بیرون شود.

در محیط خارجی چهار حوزه از حوزه روستایی تا پرتراکم تجاری در نظر گرفته شده و برای هریک ضوابطی تعریف شده است. ضوابط عمومی زیر نیز بیان شده است.

1.     فقط مناطقی که نیاز به روشنایی دارند را روشن کنید.

2.   نور عمومی را در حدامکان کم نگه دارید.

3.    فضا را با نرم افزار مدلسازی نمایید.

4. از منابع نور  spotlight  و  cutoff  با زاویه بسته و نیز سطوح با بازتاب کم استفاده شود.

5. استفاده محدود ( بر اساس جدول ارائه شده در هر منطقه) در استفاده از نورهای فراتاب

IEQ Credit 6.1 سیستم های کنترل

1.    قابلیت خاموش و روشن و دیم کردن منابع نوری به صورت مجزا

2. لایه بندی و کنترل مجزای لایه ها

3. قابلیت کنترل میزان روشنایی به وسیله کاربر به صورت کنترل از راه دور، تلفن همراه و یا کلید 
IEQ Credit 8.1  نور روز

1.   اجتناب از نفوذ مستقیم نور به جز در مسیرهای حرکت

2.   استفاده از سایبان جهت جلوگیری از خیرگی

3.  شیشه ها با رنگ خنثی

4.  استفاده از رنگ های روشن در داخل بنا

5. استفاده از لامپ ها  با دمای رنگ خنثی و سرد در کاربری های فعال در روز (مانند ادارت و کارخانه جات و …)

6.  به کار بردن منابع نوری کنترل پذیر و تنظیم پذیر مجزا برای میزهای کار (تنظیم میزان نور توسط افراد بر اساس نور روز)


EA Prerequisite 2  کاهش مصرف انرژی


1.    ممنوعیت استفاده از لامپ های رشته ای

2.     استفاده از سنسورهای حساس به حرکت و خاموش یا کم نور شدن در زمان عدم استفاده از فضا

3.     استفاده حداکثری از نور روز

4.     تفکیک لایه های نور عمومی و وطیفه ای

5.     استفاده از سطوح با بازتاب بالا (90%) و استفاده از نورپردازی غیر مستقیم

6.     استفاده از منابع نور  LED


Ref:http://leed.usgbc.org

https://www.ecmag.com/section/lighting/leed-view-sustainable-lighting

پ.ن: گواهینامه های مشابهی مانند  BREEAM که بیشتر در اروپا مرسوم است و انگلستان صادر میکند و گواهینامه شورای جهانی ساختمان سبز  EDGE  نیز به ارزیابی ساختمان های سبز میپردازند و در تمامی این گواهینامه ها نور دارای جایگاه ویژه ای است. درصورت علاقمند بودن همراهان آکادمی در باره این گواهینامه ها و نقش نور در آنها نیز میتوان پست آموزشی تهیه نمود.


 


 

©light-life-academy 2021. All rights reserved.