نورپردازی سقف


 

با وجود آنکه سقف اولین جایی است که برای نصب منابع نوری به ذهن میرسد اما هر سقفی و به هر شکلی نباید روشن گردد. چند نکته درباره نورپردازی سقف:

          در راهروها به دلیل سادگی و یا تکراری بودن بدنه ها نورپردازی متفاوت سقف راه حل مطلوبی است.

          در فضاهای بزرگ با مبلمان و جزئیات کم در بدنه، طراحی خاص در نورپردازی سقف توصیه میشود.

          نورپردازی سقف باید با طراحی داخلی و چیدمان مبلمان ها کاملا هماهنگ باشد.

          در ساختمان های مسکونی طراحی بیش از حد و استفاده از نورهایی که عمدتا از سقف به شکل های مختلف تابانده میشوند باعث اغتشاش بصری میشود.

          در سقف هایی که لایه لایه و یا با سبک فولدینگ طراحی شده اند منابع نوری به صورت مخفی در بین لایه ها کار گذاشته شود تا تاکیدی بر ایده و سبک معماری گردد.

          در نورپردازی سقف در سبک مینیمال نیز باید به سبک معماری وفادار بود و سادگی در نورپردازی خصوصا در انتخاب منابع نور دکوراتیو لحاظ شود.

          در واحدهای تجاری نورپردازی سقف میتوانند تاکید کننده بر جایی باشد که بهترین و لوکس ترین اجناس قرار گرفته اند.

          در واحدهای تجاری مانند رستوران ها یا تریاها نورپردازی متفاوت سقف میتواند تجربه فضایی متفاوتی ایجاد کرده و توصیه میشود.

          نور سقف میتواند هدایت کننده باشد و جهت های حرکت را با نور خطی و یا ریتم نوری نشان دهد.

در کل نورهایی از سقف که جزء ایده معماری و یا طراحی داخلی قرار داشته باشد و تا حد امکان منابع نوری ( به جز منابع نور دکوراتیو و وظیفه ای) را مخفی کنند، بهترین نوع نورپردازی سقف هستند.

©light-life-academy 2021. All rights reserved.