شاخص تاکید (Accent Factor) 

 

 

فاکتور ( میزان) تاکید به میزان روشنایی شی نسبت به محیط پیرامون آن اشاره دارد. زمانی که فاکتور تاکید برابر با 2 باشد به این معنی است که شی دو برابر محیط آن روشن است یا به عبارتی نور تاکیدی دو برابر نور محیط است. هرچه این نسبت بیشتر باشد تاکید و جلب توجه افزایش می یابد. این فاکتور در نورپردازی واحدهای تجاری و موزه ها در نورپردازی معماری کاربرد زیادی دارد.

1.فاکتور تاکید2 : شی را قابل تشخیص مینماید. با وجودی که اشیا از هم تفکیک میشود اما سایه ها بسیار ضعیف و فضا یکنواخت و کسل کننده است.

2. فاکتور تاکید 5: حداقل قابل قبول در نورپردازی های تجاری است. بیشتر در نورپردازی مربوط به سوپرمارکت ها به دلیل ارتفاع بالای سقف به کار گرفته میشود. سایه ها قابل تشخیص هستند.

3. فاکتور تاکید 15: این نسبت برای ایجاد تاکید و جذابیت در واحدهای تجاری کاربرد زیادی دارد. تاکید بر قفسه های نمایش اجناس نسبت به نور عمومی محیط به خوبی دیده میشود. در موزه ها حداقل قابل قبول می باشد.

4. فاکتور تاکید 30: این نسبت تاکیدات نسبت به محیط افزایش یافته و جذابیت زیادی دارد و برای جذب چشم عابران در ویترین مغازه ها کاربرد دارد. همچنین در موزه ها بسته به تم موزه کاربرد دارد.

5. فاکتور تاکید 50: بسیار دراماتیک و خیره کننده است. در برخی بوتیک های لاکچری با تاریک کردن محیط  و تاکید بر یک کالای خاص و نیز در موزه ها برای معرفی آثار بسیار ارزشمند از آن استفاده میشود.  این تکنیک بار احساسی بالایی را داراست به همین دلیل در موزه ها کاربرد زیادی دارد. در این زمان باید بازتاب ها بررسی شود و از خیرگی احتمالی پرهیز نمود.

 

 

©light-life-academy 2021. All rights reserved.