سیستم های کنترل نور

راهنمای کنترل نور به زبان ساده 

منظور از کنترل نور،  تعیین خاموش یا روشن بودن، میزان روشنایی و رنگ نور آن و در نهایت انطباق نور با شرایط و خواست کاربر را شامل میشود.


انواع سیستم های کنترل :


آنالوگ: که با انواع کلید های خاموش و روشن کار میکنند در این روش نیز میتوان چند سناریو نور برای یک فضا تعریف نمود که هرکدام کلید جداگانه ای دارد.


دیجیتال: این سیستم ها شبکه های کنترلی هستند که معروف ترین آنها
DALI  و DMX  بوده  و به برنامه پذیر شدن منابع نوری کمک میکنند. هر منبع نور به تنهایی و یا در زون های خاص دارای آدرس بوده و میتوان رنگ نور، شدت روشنایی و یا مدل نورپردازی را تعیین نمود.

DMX  قابلیت نورپردازی نما با برنامه های خاص و مناسبتی را ایجاد می نماید.


سیستم های اتوماتیک:


1.کنترل زمانی (بر اساس ساعات استفاده از فضا، یا برنامه تعریف شده)


2. سنسورهای حساس به نور روز (روشن و خاموش شدن با طلوع و غروب خورشید)


3. سنسورهای حضور (
Passive
infrared: PIR )

برای مثال در ادارات بخش هایی که افراد نیستند نور عمومی کمی داشته و نور وظیفه ای خاموش گردد.


4.سنسورهای حساس به حرکت: این روش برای مکان هایی که  در بازه زمانی خاصی استفاده میشود کاربرد دارد. برای مثال در راهروها، پارکینگ ها کاربرد دارد.


5. سنسورهای حساس به میزان نور طبیعی دریافتی و تنظیم میزان نور مصنوعی لازم.


سیستم تنظیم میزان روشنایی Dimmer controllers 

در این شیوه میتوان به صورت اتوماتیک بر اساس روش های بالا و یا دستی میزان روشنایی را تغییر داد. برای مثال در زمانی که در یک پارکینگ یا خیابان 

ماشین یا فردی نیست نور عمومی حداقلی بوده و به محض تشخیص حضور نور کافی تامین میگردد.


سیستم های کنترل بدون سیم:

سیستم های جدید این امکان را فراهم می آورند که از طریق تلفن همراه میزان روشنایی، رنگ نور و مدل روشنایی را تغییر داد.


با استفاده درست از سیستم های کنترل میتوان کاهش مصرف انرژی، افزایش عمر منابع نوری، ایجاد چند حالت نور برای یک نما یا یک فضا را فراهم آورد.

©light-life-academy 2021. All rights reserved.