دمای رنگدمای رنگ چیست:


دمای رنگ (CorrelatedColor Temperature, CCT)یک شاخص از نور مرئی است که رنگ نور تولید شده توسط منبع نوری را به صورت کمی بیان میدارد. برای به خاطر داشتن رابطه اعداد با رنگ نور به یاد داشته باشید که اگر جسم سیاه را حرارت دهیم ابتدا قرمز شده و با افزایش دما به رنگ آبی گرایش پیدا میکند. محدوده دمای رنگ در عمل بین 1000-10000 کلوین است. زمانی که شاخص دمای رنگ عدد کمتری نشان میدهد، نور حس گرم تر ( متمایل به زرد و قرمز) و زمانی که عدد بالاتری دارد حس سردتر ( متمایل به رنگ آبی) دارد. در بازار به نورهای آفتابی و مهتابی معروفند که البته دامنه رنگی بیشتر از دو نوع را شامل میشود.

با وجودی که برای کاربری های مختلف دمای رنگ پیشنهاد میکنند که در منابع مختلف اندکی متفاوت است ( نمونه در تصویر 2) اما به دلیل خرد فعالیت های فضاها بهتر است به جای پیشنهاد یک دمای رنگ برای کاربری تجاری یا مسکونی یک قانون را به یاد داشته باشید.

دمای رنگ های پایین ( گرم تر) باعث ترشح هرمون ملاتونین شده و آرام بخش است، حس صمیمیت  و دوستانه بودن را افزایش میدهد و برای فضاهایی توصیه میشود که استراحت، تعامل و آرمش اهمیت دارد.

دمای رنگ های بالا ( سردتر) باعث ترشح هرمون کورتیزول شده و انرژی، تمرکز و دقت را بالا میبرد. همچنین فضای را بزرگتر، تمیزتر و پرنورتر نشان میدهد.

بنابراین برای مثال اتاقی که برای مطالعه و حل تکالیف مدرسه مورد استفاده است مشابه اتاقی که صرفا برای خواب طراحی شده نخواهد بود. بعلاوه نباید نقش اقلیم و فرهنگ را نیز فراموش کرد. در مناطق سردسیر دمای رنگ های پایین تر، فضا را گرم تر جلوه داده و بیشتر استقبال میشود.

برخی منابع نور با قابلیت تنظیم دمای رنگ در بازار موجود است که میتواند با توجه به دمای رنگ طبیعی خورشید ( روزها سردتر و از ظهر دمای رنگ نور پایین آمده و گرم تر میشود -تصویر3) را شبیه سازی نمود. تا ساعت بدن تنظیم شود. از این روش در مدارس، بیمارستان ها و … استفاده میگردد. (نمونه در تصویر 4)


 

©light-life-academy 2021. All rights reserved.