تامین نور طبیعی برای فضاهای داخلی تاریک

نور طبیعی را قرض بگیریم

نور طبیعی مزایای بسیاری به همراه دارد و متاسفانه ساخت و سازهای امروزی در بسیاری فضاها فاقد این نور است. اینجاست که تیوب ها یا تونل های نور وارد شده و درصدد هستند نورطبیعی را به داخل فضاها بکشانند. البته ایده اولیه آن در ایران از دیرباز بوده است  و به عنوان یک روش همساز با اقلیم نور را از بام و کنترل شده وارد فضاهای داخلی میکردند.

تیوب نور چیست؟

تیوب نور ابزاری است که با کلاهکی در بیرون نور را جمع کرده و با روش انعکاس آن را تا داخل فضا هدایت میکند و در نهایت با ظاهری شبیه به منابع نوری امروزی و با دفیوزرهای نور را کنترل شده و بدون خیرگی و نیز اشعه های مضر وارد فضا میکند.

مزایای آنها چیست؟

نیازی به مصرف انرژی نداشته و نور طبیعی را وارد محیط کرده و از این رو در مصرف انرژی کاهش ایجاد کرده و در نهایت دوستدار محیط زیست به شمار میرود.

انواعی دارای تکنولوژی دنبال کردن نور را دارند که قادر به دریافت بیشترین نور با توجه به زاویه تابش متفاوت در طول روز و فصل های مختلف را می باشند.

قابلیت نصب بر روی انواع سطوح را دارند.

نمونه هایی طراحی شده اند که به صورت یک سیستم ترکیبی با پنل های خورشیدی  و باتری میتوانند تامین نور در طول شبانه روز را برعهده بگیرند.

صرفا نور را وارد کرده و سرما و گرما را وارد نمیکنند. همچنین در انواعی از آنها ادعا شده از موادی استفاده شده است که گردو غبار بر روی درپوش بیرونی آنها نمی ماند.

در چه مکان هایی کاربرد دارد؟

اکثر تولید کنندگان تا عمق 12 متری را به عنوان عمق تحت پوشش خود مطرح میکنند.

انواعی از فضاها که در طول روز بیشتر فعال هستند مانند ادارات به عنوان نور عمومی پیشنهاد میشود.

در کاربری های مسکونی، انبارها، برخی عملکردهای صنعتی از این منابع استفاده شده است.

در متروها و فرودگاهها در سطوح زیر زمین از این منابع استفاده شده است.

پ.ن: انواعی نیز وجود دارد که در تصویر آخر فیلم دیده میشود. این نوع برای افزایش نور در داخل داکت های نوری در آپارتمان ها طراحی میگردند که شامل سطوح الماس مانند منعکس کننده نور و یک صفحه در نقش دفیوزر به دور سازه اصلی است تا نور یکنواخت تر منتقل شود.

 

 

 

 

©light-life-academy 2021. All rights reserved.