انتخاب منبع نوریستاره منبع نور را در انتخاب منبع نور مناسب به یاد داشته باشید:

1.      شار نوری ( برحسب لومن): اینکه منبع نوری قادر است چه میزان روشنایی را تامین کند که بر اساس عملکرد مورد انتظار منبع نوری مناسب انتخاب شود. هرچه شارنوری بیشتر شود منبع نوری پر نور تر است.

2.      بهره نوری (لومن بر وات): این عدد نسبت نور خروجی به توان مصرفی بوده و هر چه بالاتر باشد از نظر مصرف انرژی مقرون به صرفه تر است.

3.      پخش نور (درجه): اینکه منبع نوری با چه زاویه ای می تابد در نوع نور و تعداد آن تاثیر گذار است ( پست مربوطه توضیح کامل قبلا داده شده است.)

4.      طول عمر منبع نوری (ساعت): انتخاب منابع نوری با طول عمر بیشتر هزینه تعمیر و نگهداری را کاهش میدهد.

5.      دمای رنگ (کلوین): دمای رنگ پایین تر، گرمتر بوده و به زردی گرایش دارند (2500-3000کلوین)، دمای رنگ های بالاتر سردتر هستند (3500-4500) و بالاتر از آن در حدود 5000-6500 به نور روز شباهت دارند.

6.      نمود رنگ : بازه 0-100 را شامل میشود. هرچه نمود رنگ بالاتر باشد، رنگها زیر نور رنگ واقعی خود را بهتر نشان میدهند. اگر در کاربری شما رنگ اهمیت دارد نمود رنگ کمتر از 80 را انتخاب نکنید و بالای 90 در اولویت است.

7.      قابلیت تنظیم روشنایی(دیم شدن): این قابلیت به شما این امکان را میدهد تا نور فضا را بر حسب نیاز تنظیم کنید که علاوه بر صرفه جویی، حس مکان های متفاوتی را میتوان به وجود آورد.

 

Jukanović, Admir , (2018), Architectural Lighting Design (A PRACTICAL GUIDE), THE CROWOOD PRESS.

©light-life-academy 2021. All rights reserved.